Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Gørhild og Hans's hjemmeside
Personlige verktøy
This is SunRain Plone Theme
Du er her: Forside / Dokumenter / vmware / vmware - backup av konfigurasjon

vmware - backup av konfigurasjon

av Hans Sandsdalen sist endret 16.11.2019 - 19:21
Her er et skript som kan brukes til å ta backup av vmware ESXi konfigurasjon

Det forutsettes at du er root, og kan logge på serverne uten passord. Se https://kb.vmware.com/s/article/1002866

Endre linjen med esx_servere til dine

#! /bin/bash
#
# tar backup av ESXi-konfigurasjon paa vaare esx-servere
#

esx_servers="ole dole doffen"
backup_dir=${HOME}/esx-backups

esx_backup()
{
  ESX_server=$1
  if [[ ! $ESX_server ]]; then
   echo "Oppgi vmware-server"
   exit 1
  fi
  
  ping_timeout=5
  if ! ping -W $ping_timeout -c1 $ESX_server >/dev/null 
  then
   echo "$ESX_server svarer ikke paa ping??"
   exit 1
  fi
  
  version=`ssh $ESX_server vmware -v 2>/dev/null`
  
  if [[ $version = "" ]]; then
   echo "Ingen vmware-server"
   exit 1
  fi
  
  # ta backup av config 
  # se https://kb.vmware.com/s/article/2042141
  echo "Backup av $ESX_server - $version"
  result=`ssh $ESX_server "vim-cmd hostsvc/firmware/sync_config; vim-cmd hostsvc/firmware/backup_config"`
  result=`echo $result | sed 's/^.*\/downloads/\/downloads/'`
  
  scp ${ESX_server}:/scratch${result} ${backup_dir}/.
}

if [[ ! -d $backup_dir ]]; then
  echo "Finner ikke katalogen $backup_dir"
  exit 1
fi
  
if [[ $1 ]]; then
  esx_backup $1
else
  # ta backup av alle
  for i in $esx_servers
  do
   esx_backup $i
  done
fi

Se https://kb.vmware.com/s/article/2042141

Jeg opplevde på versjon 6.7.0:

(vmodl.fault.SystemError) {
faultCause = (vmodl.MethodFault) null,
faultMessage = <unset>,
reason = "Internal error"
msg = "Received SOAP response fault from [<cs p:000000bde6aae7a0, TCP:localhost:8307>]: backupConfiguration
A general system error occurred: Internal error"
}

Løsningen var:

[root@xx:~] ls -alF /scratch
lrwxrwxrwx    1 root     root            57 Nov 14 20:51 scratch -> /vmfs/volumes/56780c21-e25ef52f-0f14-1cc1de23d0ee/.locker
[root@xx:~] ls -alF /vmfs/volumes/56780c21-e25ef52f-0f14-1cc1de23d0ee/
total 798720
drwxr-xr-t    1 root     root          1260 Nov 14 21:38 ./
drwxr-xr-x    1 root     root           512 Nov 16 09:05 ../
-r--------    1 root     root      10354688 Dec 21  2015 .fbb.sf
-r--------    1 root     root     267026432 Dec 21  2015 .fdc.sf
-r--------    1 root     root       1179648 Dec 21  2015 .pb2.sf
-r--------    1 root     root     268435456 Dec 21  2015 .pbc.sf
-r--------    1 root     root     262733824 Dec 21  2015 .sbc.sf
drwx------    1 root     root           280 Dec 21  2015 .sdd.sf/
-r--------    1 root     root       4194304 Dec 21  2015 .vh.sf

(altså .locker fins ikke)

[root@xx:~] mkdir /vmfs/volumes/56780c21-e25ef52f-0f14-1cc1de23d0ee/.locker
[root@xx:~] mkdir /scratch/downloads